Archive for September, 2012

Tây Tạng đang cháy – Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng bất hợp pháp

Tây Tạng đang cháy – Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng bất hợp pháp

Tác giả: WC

Người Dịch: Dương Lệ Chi

18-09-2012

Năm 1949, Hồng quân Trung Quốc đã tiến vào Tây Tạng với một nhiệm vụ. Bây giờ, hơn sáu mươi năm sau, nhiệm vụ đó vẫn chưa hoàn tất.

Mặc dù những người Cộng sản chiếm được đất, nhưng họ đã không thắng được lòng dân. Quân đội kiểm soát mảnh đất Tây Tạng, nhưng áp bức đã không thể dập tắt mong muốn độc lập và tự do tôn giáo của người Tây Tạng.

Người dân Tây Tạng đã chiến đấu một cách anh dũng để duy trì sự tự do và toàn vẹn  của họ với tất cả hy vọng giành lại độc lập gần như đã bị mất. Như thế giới nhìn thấy, Tây Tạng đang cháy.

“Về mặt pháp lý, cho đến nay Tây Tạng vẫn còn như tình trạng của một nhà nước. Nhưng Tây Tạng là một nhà nước độc lập nằm dưới sự chiếm đóng bất hợp pháp. Cả sự xâm lược quân sự của Trung Quốc lẫn sự chiếm đóng tiếp tục của Quân đội Trung Quốc (PLA)đã chuyển giao chủ quyền của Tây Tạng cho Trung Quốc. [1]”

Continue reading

Xã Hội Dân Sự nhằm “Xây dựng xã hội từng mảnh một”

Xã Hội Dân Sự  nhằm “Xây dựng xã hội từng mảnh một”

Bài Ghi nhận của Đoàn Thanh Liêm

 

Từ mấy chục năm nay, giới trẻ trên thế giới tỏ ra rất tâm đắc với lời nhắc nhở gồm 2 câu ngắn gọn như sau :

  • Suy nghĩ toàn cục (think globally)
  • Hành động trong tầm tay (act locally)

Với sự tiến bộ về mọi mặt khoa học kỹ thuật, đời sống con người mỗi ngày càng thêm phong phú đa dạng và phức tạp trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội cũng như văn hóa. Do vậy mà mỗi cá nhân cần phải có trình độ suy nghĩ, nhận định cho chính xác về tình hình xã hội xung quanh mình – hầu có thể quyết định về những hành động sao cho thích nghi với những thay đổi trong môi trường xã hội như thế.

Như ta đã biết khu vực Xã hội Dân sự trong một quốc gia (XHDS), thì bao gồm tất cả mọi tổ chức phi-chánh phủ, bất-vụ lợi (non-governmental, non-profit organisations), và các nhóm nhỏ (small groups) – do người công dân tự nguyện cùng đứng ra thành lập nhằm theo đuổi những mục tiêu chính trị, xã hội, văn hóa hay tôn giáo – tùy theo sở thích và khả năng của mình. Khác với hệ thống tổ chức theo hàng dọc từ trung ương xuống tới các cấp địa phương trong khu vực chính quyền Nhà nước (the State) – các tổ chức hay nhóm nhỏ cấu thành XHDS nói trên – thì đều là những đơn vị biệt lập, không thống thuộc mà cũng không bị xếp đặt dưới sự chỉ huy lãnh đạo của bất kỳ một nhân vật nào, đơn vị nào.

Continue reading

Sơ lược về Xã Hội Dân Sự Toàn Cầu

Sơ lược về Xã Hội Dân Sự Toàn Cầu

 (The Global Civil Society)

                                                                      Đoàn Thanh Liêm

  Bình thường, ta có Xã hội Dân sự (XHDS) trong một quốc gia, cũng như có một thị trường kinh tế trong khuôn khổ sinh hoạt của quốc gia đó. Nhưng ngày nay với tình trạng toàn cầu hóa mỗi ngày một phổ biến cùng khắp mọi nơi, mọi lãnh vực, thì ta cũng có thể nói rằng : Có một thứ “Xã hội Dân sự Tòan cầu” (The Global Civil Society). Bạn đọc cứ mở internet, vào Google hay Yahoo và đánh chữ “Global Civil Society”, thì đều có thể kiếm được cả hàng chục triệu items (tiêu đề) trong mục về XHDS Toàn cầu, để mà mặc sức tham khảo.

Mặc dù khái niệm về XHDS mới chỉ được phổ biến rộng rãi trong vòng mấy chục năm gần đây vào cuối thế kỷ XX, nhưng vào đầu thế kỷ XXI hiện nay thì hằng ngày, hằng giờ ta đều nghe hay đọc các bài trình bày thật phong phú về các khía cạnh sinh hoạt rất đa dạng của XHDS. Trong vòng mấy năm gần đây, người viết bài này đã có dịp góp phần trao đổi về nhiều khía cạnh của XHDS, nay tôi xin được bàn đến cái phạm vi hoạt động của các tổ chức thuộc XHDS đang được mỗi ngày một dàn trải rộng lớn thêm mãi ra trên khắp thế giới.

Continue reading

Sự hớ hênh của Đảng có dẫn đến một cuộc đảo chính mềm hay không?

Sự hớ hênh của Đảng có dẫn đến một cuộc đảo chính mềm hay không?

Chuyện thời sự chính trị nóng trên các diễn đàn hiện nay chính là  những rối rắm mà Đảng (Đảng Cộng Sản Việt Nam) đang phải đối mặt trong việc quyền lực của họ chưa được luật hóa , nhất là việc chức danh Trưởng ban Phòng chống Tham nhũng Trung Ương, tuy đã được Bộ chính trị bỏ phiếu nhất trí chuyển từ tay Thủ tướng sang Tổng bí thư, nhưng đã gặp phải hàng loạt rào cản pháp lý, bới quyền lực của Đảng chưa được luật hóa.

Nếu là một nhà cải cách gan dạ, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bằng thực quyền của mình, có đủ tư cách để tách riêng khối “Nhà nước” độc lập với khối “Đảng” bằng một cuộc đảo chính mềm không bạo lực, dựa vào pháp luật. Bởi tuy Hiến pháp quy định Đảng “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, nhưng không hề có bất kỳ một văn bản luật và dưới luật nào cụ thể hóa Điều 4 Hiến pháp, việc đó đồng nghĩa Điều 4 chưa có hiệu lực, chẳng khác nào quyền biểu tình có trong Hiến pháp nhưng chưa có luật ban hành. Đây là sơ hở chết người và chính là “gót chân Asin” của Đảng.

Continue reading

%d bloggers like this: