Archive for October, 2012

Tâm sự với tuổi trẻ qua vụ Phương Uyên

Tâm sự với tuổi trẻ qua vụ Phương Uyên

Qua diễn tiến công an bắt giữ Phương Uyên và nghe chừng sẽ kết tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88, mà bản thân không khỏi tức giận. Thực ra muốn chửi đổng mà nghĩ thấy uổng hơi nên dành thì giờ suy nghĩ phương cách đánh đổ cái chế độ phi nhân này.

Trước hết, sự việc Phương Uyên bị bắt là một cảnh báo cho các em rằng phải hết sức cẩn thận trong các hoạt động đối kháng:

1. Phải tuyệt đối bí mật trong việc thu nhận thành viên. Các thành viên chủ chốt nên là con số dưới 10 người.

2. Không bao giờ họp mặt tại một địa điểm 2 lần. Continue reading

Không làm giàu cho kẻ xâm lăng: tẩy chay sản phẩm TQ!

Không làm giàu cho kẻ xâm lăng: tẩy chay sản phẩm TQ!

Thưa các anh chị cùng các bạn thân mến, 

Chúng ta, những con người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn có lòng tự hào của một dân tộc có hơn bốn ngàn năm lịch sử. Và trong suốt chiều dài lịch sử đó, cha ông mình đã biết bao lần phải hy sinh xương máu, đánh đuổi lũ quân xâm lược từ phương Bắc tràn xuống. Hiện tại cũng như quá khứ không xa, Trung Quốc đã gây cho đất nước ta bao nhiêu tang thương, mất mát.

Hiện nay, với một hiện thực thế giới mới, Trung Quốc vẫn âm mưu xâm chiếm lãnh hải và lãnh thổ, từng bước tấn công vào chủ quyền, độc lập quốc gia và muốn biến dân tộc ta thành nô lệ, chư hầu của họ. Vì thế, mỗi người dân chúng ta, trong hoàn cảnh và khả năng riêng của mình, cũng nên thể hiện một điều gì đó dù là nhỏ nhoi để chống lại âm mưu bá quyền đó.

Việc thiết thực nhất, nằm trong tầm tay và quy định của luật pháp mà chúng ta có thể làm hàng ngày, bất cứ khi nào có thể, đó là: Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng đang tràn ngập trên đất nước chúng ta. Continue reading

XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ DÂN CHỦ

XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ DÂN CHỦ

Ngày 15/9/2012

Trước hết cần phân biệt vai trò của XHDS trong một nền dân chủ và vai trò của XHDS trong một cuộc chuyển đổi dân chủ. Cho đến khoảng những năm 80, phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung vào phân tích vai trò của XHDS trong một nền dân chủ. Gabriel và Verba cho rằng mảng XHDS gắn với các hoạt động chính trị có vai trò thiết yếu đối với nền dân chủ. Chúng làm tăng hiểu biết của người dân, giúp họ bỏ phiếu hiệu quả hơn và tham gia nhiều hơn vào hoạt động chính trị, qua đó góp phần giám sát hoạt động của nhà nước. Putnam đi xa hơn khi cho rằng ngay cả các tổ chức XHDS không liên quan tới chính trị cũng có vai trò thiết yếu đối với nền dân chủ. Lý do, theo ông, là vì XHDS tạo ra vốn xã hội (social capital), lòng tin và các giá trị chung. Những nhân tố này lại được chuyển vào không gian chính trị, tăng cường sự đoàn kết xã hội và nâng cao sự hiểu biết của công chúng về mối liên thông của xã hội và các nhóm lợi ích trong nó. Larry Diamond , khi phân tích vai trò của XHDS trong một nền dân chủ đang được củng cố, đã tổng hợp và đưa ra các vai trò cốt lõi của XHDS như sau: Continue reading

%d bloggers like this: