Archive for April, 2017

Tiến Hành Đấu Tranh Bất Bạo Động

Tiến Hành Đấu Tranh Bất Bạo Động

Kiến nghị của các Linh mục Giáo hạt Văn Hạnh thuộc GP Vinh về Thảm họa Môi trường Formosa

Giáo Phận Vinh

Giáo hạt Văn Hạnh                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Văn Hạnh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BẢN KIẾN NGHỊ

V/v thảm họa ô nhiễm môi trường biển và những vấn đề liên quan

 Kính gửi:

 UBND Tỉnh Hà Tĩnh;

  • Sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Tĩnh;
  • UBND Huyện Lộc Hà;
  • UBND Xã Thạch Bằng;
  • UBND Xã Thạch Kim.

Chúng tôi, các Linh mục, Tu sĩ và 43.256 giáo dân thuộc giáo hạt Văn Hạnh, kính gửi tới quý cơ quan Bản Kiến Nghị sau đây:

Từ tháng 04 năm 2016 thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra đã làm cho cuộc sống người dân cả nước, đặc biệt bốn tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phải điêu đứng. Nhà nhà, người người đang phải gánh chịu những sự đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn, một tương lai mù mịt cho những người dân bao đời bám biển để tồn tại.

Mặc dù chính phủ Viêt Nam đã có những hướng dẫn chỉ đạo trong việc bồi thường, các cấp chính quyền địa phương dù đã nhiều lần hứa giải quyết đền bù thiệt hại cho người dân, nhưng thực tế vấn đề chưa được thực hiện đầy đủ. Cụ thể, đền bù chậm trễ, đền bù không đúng đối tượng, không đúng mức độ thiệt hại, không công khai minh bạch, có dấu hiệu thiên vị.

Continue reading

%d bloggers like this: