Hiệp định Paris và Nhân quyền: Điều khó nói của ‘bên thắng cuộc’ » H1

Nếu có một điều bạn nên quan tâm trong Hiệp định Paris thì đó là Điều 11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s