Archive for March, 2021

Phan Châu Trinh – Nhà Cách mạng vĩ đại nhất của VN hiện đại

Tiếng Dân

Lưu Trọng Văn

24-3-2021

Hôm nay, 95 năm, ngày cụ Phan Châu Trinh ra đi (24.3.1926 – 24.3.2021).

Đám tang của cụ cách đây 95 năm tại Sài Gòn có hàng trăm ngàn đồng bào tham dự. Có lẽ trong lịch sử của VN cho đến năm 1926 chưa từng có một cuộc chia tay vĩ đại như thế của dân chúng đối với một nhà chính trị yêu nước. Cụ Phan vì sao lại được ngưỡng mộ như vậy?

Hãy đọc lại các diễn thuyết của cụ tại Sài Gòn. Có thể nói đến tận hôm nay – tức gần 100 năm sau, lịch sử chính trị VN chưa từng có các cuộc diễn thuyết thu phục công chúng như các diễn thuyết tư tưởng cách mạng của cụ.

Continue reading
%d bloggers like this: